Weer naar de kerk

De commissie heeft donderdag 25 juni weer vergaderd. Van belang is het volgende:

Vanaf zondag 5 juli mag iedereen weer naar de kerk komen. De groep kerkgangers is echter te groot om iedereen zonder meer een plekje te kunnen garanderen. Dit redden we simpelweg niet vanwege de 1,5 meter maatregel. Voor de veiligheid en om teleurstelling te voorkomen delen we de gemeente daarom in op basis van achternaam.

Zondag 5 juli in de morgendienst de achternamen A t/m L, in de middagdienst de achternamen M t/m Z. De volgende zondag wordt dit omgedraaid. Reserveren hoeft niet meer.

Van harte aanbevolen om weer naar de kerk te gaan! We nemen deze maatregelen juist zodat iedereen weer veilig en gegarandeerd één keer per zondag naar de kerk kan.

We zijn blij dat we, zij het in beperkte mate, weer kunnen samenkomen. Iedereen wordt opgeroepen de richtlijnen door te nemen en zich te conformeren. Dit doen we niet alleen voor onze eigen gezondheid maar ook omdat we daarmee de kerk ook toegankelijk maken voor de meer kwetsbare gemeenteleden.