PAASGROETENACTIE

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan Nederlandse gevangenen. De kaarten worden ontworpen door gedetineerden.

Ook wij doen als gemeente weer mee aan deze Paasgroetactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Door de huidige situatie met het corona-virus en de restricties om samen te komen zal de diaconie de paasgroetenactie meer in eigen beheer houden dit jaar. Indien u mee wilt doen aan de actie kunt u zich melden bij één van diakenen Menno (06-49816087), Machiel (06-19644984) of Ben (06-51903816) om op afspraak een aantal kaarten af te halen bij de thuisadressen.

U schrijft een persoonlijke boodschap op de kaart(en), plakt 1 postzegel per kaart op de zijde die de gedetineerde door kan sturen. Vervolgens vouwt u de kaart(en) dubbel en doet u de kaart(en) bij één van de diakenen door de brievenbus. De uiterlijke inleverdatum is 1 maart.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn aan postzegels te komen dan zal de diaconie de kaart van een postzegel voorzien. Mocht u mee willen doen maar niet in de gelegenheid zijn om de kaarten op te halen of weg te brengen dan kunt u zich ook gewoon melden en zullen we vanuit de diaconie proberen de kaarten bij u langs te brengen en op te halen.

Suggesties om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven

 • U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet
  vergeten.
 • Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
 • Vandaag hebben we voor u gebeden.
 • Wij houden van u met de liefde van de Heer.
 • De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
 • Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
 • Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots
  sinds mensenheugenis. – Jesaja 26:4
 • Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. –
  2 Kor. 5:7
 • Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. –
  Psalm 118:8
 • Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. – Psalm 10:14
 • Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. – Psalm 31:25
 • Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a
 • De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. – Openbaring 21:4a
 • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. – Psalm 23:4
 • De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1
 • Christenen over de hele wereld staan naast u.
 • Ik wens u Gods zegen.