Pannenkoekenmiddag

De HVD houdt zaterdag 18 februari, van 12-15 uur een pannenkoekenfeest in De Hofpoort! Iedereen is welkom om heerlijk vers gebakken pannenkoeken te komen eten, zoveel als je wilt.

Voor wie : Iedereen!
Wanneer : Zaterdag 18 febr.
Tijdstip : Tussen 12-15 uur
Waar : De Hofpoort
De opbrengst is voor aanschaf van duurzame ledverlichting in de kerk
Uiterlijke datum van aanmelden: zondag 12 februari.
Kosten: Volwassene: €8,- en kind tot 12 jaar: €4,-

Opgeven:

-Op de lijst in de hal van de kerk.
-Per telefoon bij Debora Hensen: 0186 603253
-Stuur een email: debora.hensen@hervormdheinenoord.nl

Paasgroetenactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

Op zondag 5 februari worden de kaarten uitgedeeld bij de uitgang van de kerk.

Inleveren van de kaarten kan in de bestemde doos op zondag 19 en 26 februari. U kunt de kaart ook door de brievenbus doen bij een van de diakenen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Invulinformatie kunt u krijgen via dit filmpje,  URL kopiëren en plakken in de titelbalk van uw browser: https://youtu.be/KIVFXBY_K5Q 


Het stappenplan voor het schrijven van de ‘paasgroetkaart’:

Stap 1: het schrijven van de kaart:

–           Op de eerste kaart kunt u een bemoedigend en persoonlijk bericht voor de gedetineerden schrijven (zie afbeelding 1);

–           Vermeld uw voor- en achternaam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. Kaarten zonder naam worden mogelijk niet uitgedeeld in de gevangenissen in Nederland en ze worden ook niet doorgestuurd naar gevangenen in het buitenland;

–           Let op: Géén adres of woonplaats vermelden.

–           Vind u het moeilijk om een tekst te bedenken, aan het einde van de pagina staan suggesties vermeldt.

Stap 2: de kaart voor de gedetineerde:

–           Deze kaart kunt u leeg laten, deze is bestemd voor de gedetineerde;

–           Plak een postzegel rechtsboven op de kaart (zie afbeelding 2).

Stap 3: het inleveren van de kaart:

–           Vouw de kaart dubbel;

–           U kunt de kaart inleveren op zondag 19 februari op de kist in de hal van de kerk.

–           Stuur de kaart niet zelf op.


Suggesties om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven

 • U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet
  vergeten.
 • Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
 • Vandaag hebben we voor u gebeden.
 • Wij houden van u met de liefde van de Heer.
 • De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
 • Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
 • Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots
  sinds mensenheugenis. – Jesaja 26:4
 • Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. –
  2 Kor. 5:7
 • Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. –
  Psalm 118:8
 • Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. – Psalm 10:14
 • Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. – Psalm 31:25
 • Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a
 • De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. – Openbaring 21:4a
 • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. – Psalm 23:4
 • De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1
 • Christenen over de hele wereld staan naast u.
 • Ik wens u Gods zegen.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Uw Diaconie

Opbrengst Stampot-eten

Nogmaals hartelijk dank voor het gave initiatief wat jullie hebben gearrangeerd.

Het was heerlijk, maar ook fijn om hierbij aanwezig te zijn. We hebben inmiddels de opbrengst mogen ontvangen en hebben zelf als HoM het bedrag afgerond op € 500,- en overgemaakt naar Stichting Veritas in Sighisoara ten bate van hun sociale keuken die daar gerund wordt voor oudere mensen in nood.

Ze waren hier heel blij mee en hebben ons een foto gestuurd van het blije keuken personeel en een foto van het basisvoedsel wat hiervoor is aangekocht.

Met vriendelijke groeten,
Rinus Mulder
namens Stichting Hands of Mercy

Zondagavondzang kerstliederen bij kaarslicht

Op zondag 11 december is er de kersteditie van Zondagavondzang in de Hervormde Kerk van Heinenoord. We zingen kerstliederen onder begeleiding van de muziekgroep in een sfeervolle kerk met kaarslicht.

Is er een lied, dat je graag zou willen zingen, dan kun je dat tijdens de zangavond opgeven.

Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en een uur later sluiten we weer af. Iedereen van harte welkom.

14e Heinenoord-kalender

Er komt weer een Heinenoord-kalender uit met oude en nieuwe foto’s van Heinenoord, Goidschalxoord en Blaaksedijk. Met o.a. de Nederlandse Hervormde Kerk en Kringloopwinkel De Melkbus (voorheen winkel van Dorst).

De kalenders kosten 16 euro voor een A3 formaat en 13 euro voor een A4 formaat. Ze worden vóór de kerst bezorgd. De opbrengst gaat via de diaconie van de Hervormde Gemeente Heinenoord naar de minima in het dorp.

Bestellen kan bij Peter van Loo:

tel. 06-10751879
mail: peter.vanloo@hervormdheinenoord.nl

Actie voor de voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De voedselbank Hoeksche Waard telt circa 200 gezinnen.

Ook dit jaar organiseren de beide diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde kerk een actie voor de voedselbank in Oud-Beijerland.

Op zondag 27 november, zondag 4 december en zondag 11 december kunt u de volgende artikelen inleveren in de hal van de kerk.

1. Rijst
2. Pasta
3. Tomatenblokjes in blik
4. Tonijn in blik
5. Groenten in blik
6. Koffiepads
7. Koffie (verpakt)
8. Thee (verpakt)

Neem de artikelen mee in een stevige doos of in een papieren of plastic zak.

Een flyer met bovenstaande artikelen ligt op de kist in de hal van de kerk op 20 november.

Wij rekenen op uw medewerking.

Pepernotenactie!


Sinterklaas komt er aan…. En de pepernotenactie ook!
Ja, ruik je het al? De geur van de beste pepernoten van de Hoeksche Waard!
Waarvoor?
• Opbrengst voor de jongerenkamp!
Wanneer?
• Inschrijving kan vanaf heden tot maandag 21 november.
Waar?
• Onderstaand formulier.
• Inschrijfformulier op de kist in de hal van de kerk.
• Via de jongeren van “De Aanloop” en “De Brug”.
Bezorging?
• 25 en 26 november
Contact?:
• Misaël Hofland en Debora Hensen.


Stuur een email met uw bestelling naar:

debora.hensen@hervormdheinenoord.nl


Download een bestelformulier:

Schoenendoosactie 2022

De kinderen van de jeugdclubs De Aanloop en de Brug gaan op vrijdag 11 november zo veel mogelijk schoenendozen vullen! Wilt u bijdragen? De lijst me spullen staat hieronder in de flyer, ook lege schoenendozen zijn welkom!

De spullen kunt u inleveren op zondag 6 november in De Hofpoort

De diaconie draagt bij in de transportkosten

Open onderstaande flyer voor meer informatie.

Al veel jaren zamelen we in het najaar schoenendozen in, die voor kinderen gevuld zijn, om ze in december naar Polen te brengen. Omdat daar ondanks de vooruitgang nog veel armoede heerste. Dit jaar is de situatie ingrijpend veranderd. Ook Polen kampt met forse prijsstijgingen, waardoor de armoede weer toeneemt. En dan de vele vluchtelingen uit Oekraïne, die in Polen veiligheid hebben gezocht. Rond een miljoen kinderen die al meer dan een half jaar ver van eigen huis en omgeving leven, vaak in moeilijke omstandigheden. Graag willen we dit jaar niet alleen Poolse kinderen verrassen met moois, nuttigs en lekkers in een versierde schoenendoos, maar nu met name ook Oekraïense kinderen, die ver van huis zijn en vaak gescheiden van hun vaders die Oekraïne moeten verdedigen.

In de achterliggende jaren is het aantal schoenendozen gestegen van rond honderd tot bijna 900. Diverse scholen en steeds meer kerkelijke gemeenten doen aan de actie mee. We zijn er blij mee, dat we voor steeds meer kinderen in Polen iets kunnen betekenen, doordat ze voor kerst een doos met praktische, leuke en lekkere dingen ontvangen.

Veel Poolse protestantse gemeenten spannen zich in voor hulp aan armen in hun omgeving en verbinden deze ondersteuning met verspreiding van het evangelie. Van de pastor van een van de gemeenten die de dozen verspreiden, kregen we de reactie: „Opnieuw bedankt voor het brengen van de schoenendozen. Ze helpen ons echt om een beetje licht te brengen in donkere situaties en om de deur te openen om met onze Poolse medeburgers te praten over het evangelie.” Veel van deze gemeenten zijn nu ook betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De dozen die we in en rond Barendrecht inzamelen, worden door Barendrechters rechtstreeks naar

Polen gebracht, naar protestantse gemeenten onder andere in de steden Hrubieszów, Inowrocław, Łódz, Piotrków Trybunalski, Radlin, Szczecin, Siedlce, Toruń en Żnin. Het zijn plaatsen die in allerlei delen van Polen liggen. Met hulp van de Poolse sociale dienst worden in deze steden kinderen geselecteerd, die uitgenodigd worden voor een bijeenkomst waarin schoenendozen worden uitgedeeld. En dit jaar zullen dus vooral ook Oekraïense kinderen in beeld zijn.

Ontroerend is het altijd weer, te zien hoe blij de kinderen en jongeren zijn, als ze een doos krijgen, zoals de onderstaande foto toont. Daarom is ons devies: Vul een doos voor een Pools of Oekraïens kind.

Tentdienst zondag 1 mei om 13:30 uur

De gezamenlijke kerken uit Heinenoord, Gereformeerde kerk en Hervormde kerk, organiseren op DV Zondag 1 Mei een gezamenlijke (tent) dienst.

Deze dienst staat in het teken van ‘Bevrijdingsdag en Herdenking’. Tijdens deze dienst is er ook een muziekgroep. Deze enthousiaste muzikanten zijn geen onbekenden. De muziekgroep begeleidt altijd de ‘Zondagavond zang’ in de Hervormde Kerk van Heinenoord.

Beide Kerken willen u dan ook van harte uitnodigen voor deze dienst, ook als u niet in Heinenoord woont.

Tijdens deze dienst wordt er gecollecteerd voor ‘Noodhulp Oekraïne’.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie en thee te drinken en met elkaar na te praten over onder andere deze dienst.

De dienst begint om 13:30 uur in de evenemententent tegenover sporthal De Tienvoet.

Graag tot dan!

download hier de flyer