Nieuwsbrief Heleen Dandash in Libanon (GZB project)
Aanmelden voor het jongerenkamp 2023
Veertigdagenthema NBG: ‘Wie is Jezus’
Thema-avond ‘Sjavoet’ onderdeel serie over Joodse Feesten
Verslag reis schoenendozen 2022
Nieuwsbrief Heleen Dandash – van den Berg december 2022
Update schoenendoosactie
 Materiaal voor kinderen m.b.t. GZB-zendingswerk Libanon
Mogelijkheden om collectegeld te geven
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Lokaal collecte doel
Gebruik van de GIVT-app
Eerder verschenen brieven i.v.m. het corona virus