Stucwerk in de kerk
aangepaste locatie
en tijden
Wijzigingen in kerktijden en locatie
Aanmelden voor de startdag 23 september 2023
Conserveren van muurschilderingen
Thema-avond Yom Kippur op 4 okotober 2023
Nieuwsbrief Heleen Dandash vd Berg, juni 2023
Foto’s van het jongerenkamp 2023
NBG Vakantie-inspiratie uit de Bijbel
 Materiaal voor kinderen m.b.t. GZB-zendingswerk Libanon
Mogelijkheden om collectegeld te geven
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Lokaal collecte doel
Gebruik van de GIVT-app
Eerder verschenen brieven i.v.m. het corona virus