Regels rondom het bezoek van de kerkdiensten.Met ingang van 25 september gaan we weer een nieuwe periode in van corona maatregelen. Het belangrijkste wat verandert is dat de registratie van bezoekers komt te vervallen en dat de verplichte 1,5 meter afstand houden nu een dringend advies is om afstand te houden.
Voor onze gemeente vullen we dit als volgt in: De registratie bij binnenkomst vervalt. Wij blijven afstand houden in de kerk. De koster zal plaatsen toewijzen en u vragen om afstand te houden. U kunt ook aangeven dat u graag ruime afstand houdt, de koster daar rekening mee houden met het toewijzen van een plaats.
De Hofpoort kan weer worden gebruikt voor kringen etc. uiteraard in overleg met de beheerder en schoonmaken na gebruik.
Informatieavond over Israƫlreis. Op donderdag 7 oktober in De Hofpoort, aanvang 19.30 uur.
Nieuwsbrief juli 2021 van Heleen van den Berg in Libanon
Gebruik van de GIVT-app
Mogelijkheden om collectegeld te geven
Eerder verschenen brieven i.v.m. het corona virus