Tentdienst op zondag 1 mei om 13:30 uur
Ophalen spullen voor de rommelmarkt.
Kringloopwinkel ‘De Melkbus’
Mogelijkheden om collectegeld te geven
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Lokaal collecte doel
Nieuwsbrief Heleen van den Berg december 2021
Gebruik van de GIVT-app
Eerder verschenen brieven i.v.m. het corona virus