Regels rondom het bezoek van de kerkdiensten.De zondagmiddagdienst begint voorlopig om 15.30 uur.
Met ingang van 6 november gelden de volgende regels:
-We houden 1,5 meter afstand.
-We dragen bij het ingaan en uitgaan van de kerk weer mondkapjes.
-De koster wijst u een plaats bij binnenkomst.
-We verlaten de kerk ook op aanwijzing van de koster.
Kerstmarkt nieuwe locatie “De Melkbus” 26 en 27 november
Actie voor de voedselbank
Nieuwsbrief juli 2021 van Heleen van den Berg in Libanon
Gebruik van de GIVT-app
Mogelijkheden om collectegeld te geven
Eerder verschenen brieven i.v.m. het corona virus