Regels rondom het bezoek van de kerkdiensten.-Wij gaan uit van de PKN richtlijnen rondom het bezoeken van de erediensten.
-De diensten zijn zonder aanmelden te bezoeken, u wordt wel geregistreerd.
-Voor het jeugdwerk worden de richtlijnen voor basis- en middelbare scholen gevolgd.
Vakantie Bijbel Club: Maandag 23 en dinsdag 24 augustus
Informatie over de startdag en aanmelding
Nieuwsbrief juli 2021 van Heleen van den Berg in Libanon
Gebruik van de GIVT-app
Mogelijkheden om collectegeld te geven
Eerder verschenen brieven i.v.m. het corona virus