Zondagavondzang

Onder begeleiding van de, heel divers samengestelde, muziekgroep zingen we in een heel ontspannen sfeer liederen uit Opwekking en de eigen samengestelde Zondagavondzangbundel.

Buiten de vakanties om is er elke 2e zondag van de maand zondagavondzang.

Is er een lied, dat je graag zou willen zingen, dan kun je dat tijdens de zangavond opgeven.
We beginnen om 20.00 uur en sluiten de zangavond een uur later weer af.
Vanaf 19.45 uur is er gelegenheid om koffie en thee te drinken.
Aan het eind van de avond is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Er is weer een zondagavondzang op:

2019
zondag 13 januari

zondag 10 februari
zondag 10 maart
zondag 14 april
zondag 19 mei
zondag 16 juni