Collecterooster

ONDERSTEUNING MINIMA IN HEINENOORD

Dit jaar hebben we als diaconie van de Hervormde Gemeente de financiering van de VVV-bonnen voor de minima in Heinenoord in zijn geheel voor onze rekening genomen (vorige jaren samen met de Gereformeerde diaconie). In totaal 40 gezinnen of alleenstaanden ontvingen in december via de Sociale Dienst een VVV-bon ter waarde van € 40. Deze actie zien we als een belangrijk onderdeel van onze diaconale taak. Waarschijnlijk kunnen we bijna de helft van het benodigde bedrag betalen uit de opbrengst van de kalenderactie. De andere helft betalen we uit de pachtopbrengst.

COLLECTEN

Zending GZB – Heleen van den Berg (13 januari)

Zoals u en jullie weten is onze gemeente deelgenoot van Heleen van den Berg uit Nieuwerbrug die door de GZB is uitgezonden naar Libanon om daar mee te werken aan het Philemon project. Indien u of jullie hier meer over willen lezen kan dat via de website http://www.gzb.nl/hoopvoorvluchtelingen of in de vorige info.

Zorgwaard (‘t Huys te Hoecke) (20 januari)

Onder Zorgwaard vallen onder meer de locaties ’t Huys te Hoecke te Puttershoek en de Korenschoof in Heinenoord. Voor deze locaties is de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke actief. De stichting stelt zich als doel het werven van financiële middelen om daarmee uitgaven te doen ten behoeve van de bewoners in deze locaties die niet uit de inkomstenstroom van de overheidssubsidies worden betaald.

St. Hospice Hoeksche Waard (27 januari)

Mensen die nog maar een korte tijd te leven hebben, vinden bij Stichting Hospice Hoeksche Waard, gevestigd in een monumentale boerderij in Zuid-Beijerland, een geborgen plek. Het Hospice is er voor elke inwoner van de Hoeksche Waard en omgeving die ouder is dan achttien jaar, ongeacht diens geloof of levensovertuiging. Een team (dat hoofdzakelijk uit vrijwilligers bestaat) staat vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week klaar voor deze mensen. De gespecialiseerde verpleegkundigen zijn er met de artsen voor de medische verzorging van de gasten. Stichting Hospice Hoeksche Waard krijgt helaas geen subsidie van het Rijk. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Kerk in Actie Werelddiaconaat (Bangladesh) (3 februari)

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Daarom collecteren we om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

Cavent (10 februari)

De protestants-christelijke stichting Cavent is er al meer dan 50 jaar voor mensen met een verstandelijke beperking met op dit moment locaties in Strijen, Mookhoek, Numansdorp, Oud-Beijerland en ‘s-Gravendeel. Cavent biedt en ondersteunt wonen met 24 uurs-zorg, logeren, leren werken, eigen baan, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Via de collecte van 10 februari ondersteunen we deze stichting.

Zending EZB Brazilië (17 februari)

De stichting Evangelische Zending Brazilië (EZB) werkt in de Braziliaanse streek Sabinopolis. De bevolking bestaat uit twee sociale groepen: de ‘rijken’, o.a. de eigenaars van de boerderijen, en de ‘armen’, de werknemers van de rijken. Het lagere en middelbare staatsonderwijs is gratis. De (verplichte) uniformen en het schoolmateriaal moeten echter gekocht worden. Daardoor kunnen veel arme kinderen niet, of slechts enkele jaren naar school gaan. Sinds 1967 werkt de stichting EZB in dit gebied, toen de stichting er begon heerste er enorme armoede in het gebied. Het werk van de Stichting EZB is zeer vruchtbaar: door de invloed van het evangelie in de streek is de situatie veel verbeterd, vooral die van de gelovigen. Ook zijn er bloeiende evangelische gemeenten, de jonge gezinnen zijn kleiner, het kindersterfte-cijfer is lager, er is minder ondervoeding en analfabetisme en de kinderen gaan naar school.