Collecterooster

COLLECTEN

TEAR Fund (9 december)

TEAR staat voor TEgen ARmoede en steunt hulp- en ontwikkelingsprojecten van lokale christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en biedt mensen in Nederland mogelijkheden om hierbij betrokken te zijn.

Partnerorganisaties van TEAR werken vanuit een christelijke overtuiging onder de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. TEAR helpt door financiële steun en door personele steun op twee terreinen:

  • Structurele ontwikkeling, via projecten die zich richten op hiv/aids, gezondheidszorg, water, onderwijs, kleinschalige bedrijvigheid en voedselzekerheid
  • Humanitaire hulp, via projecten die zich richten op acute noodhulp, wederopbouw en voorbereiding op rampen

Het accent van het werk van TEAR ligt bij structurele projecten. Daarmee werkt TEAR aan blijvende weerbaarheid bij arme en kwetsbare groepen. Door structurele projecten worden mensen toegerust om voor zichzelf te zorgen en de hulpbronnen aan te boren die daarvoor nodig zijn.

Diaconie (16 december)

De opbrengst van deze collecte is voor het eigen werk van de diaconie, zoals de kerktelefoon, Paas- en Kerstviering van ouderen, Pinkstergroet enz.

Bloemenfonds (23 december)

Als diaconie geven we, namens de gemeente, graag een bloemetje weg. Dit doen we tijdens de zondagse diensten voor o.a. mensen die uit het ziekenhuis zijn gekomen, ter bemoediging bij langdurige ziekte, voor gemeenteleden waarvan in de afgelopen tijd de echtgenoot of echtgenote is overleden, en voor oudere gemeenteleden. Ook aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed. De diaconiecollecte van 23 december is bestemd voor de onkosten van de bloemen.

Kerk in Actie Kinderen in de Knel (25 december)

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede.

Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Kerktelefoon (30 december)

Naar onze kerktelefoon wordt veel geluisterd. Tegenwoordig uitsluitend via internet. De diaconie moet voor alle luisteraars een (klein) bedrag per uur betalen. Inclusief de abonnementen voor internet en Kerkdienstgemist.nl zijn onze kosten op maandbasis ongeveer 60 euro. Onze inkomsten bestaan uit jaarlijks twee collecten en soms een gift van een luisteraar. In 2017 hadden we een jaartekort van 300 euro. Wilt u helpen dit tekort in 2018 zo veel mogelijk kleiner te maken? Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Diaconie (1 januari)

De opbrengst van deze collecte is voor het eigen werk van de diaconie, zoals de kerktelefoon, Paas- en Kerstviering van ouderen, Pinkstergroet enz.

Stichting Ontmoeting (6 januari)

In de Bijbel staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dagelijks ontmoeten we binnen Ontmoeting mensen die aan de kant van de weg liggen en gewond zijn, ja soms zelfs zwaar gewond. Soms zijn de wonden zo diep dat het jarenlang duurt voordat er sprake is van genezing.

Het is fijn dat we professionele hulp kunnen bieden. Aan mensen zonder hoop, met vaak een triest levensverhaal. Nog steeds willen we dit doen. Perspectief geven aan mensen zonder een thuis. Mensen die zijn afgeschreven. We willen hen vooruit helpen zodat ze weer hun plek in de maatschappij kunnen innemen. Daarbij blijft uw steun en betrokkenheid onmisbaar!

Zending GZB – Heleen van den Berg (13 januari)

 

Zoals u en jullie weten is onze gemeente deelgenoot van Heleen van den Berg uit Nieuwerbrug die door de GZB is uitgezonden naar Libanon om daar mee te werken aan het Philemon project.  Indien u of jullie hier meer over willen lezen kan dat via de website http://www.gzb.nl/hoopvoorvluchtelingen of in de vorige info.