EVANGELISATIEDIENST

LESSEN UIT DE LIEDEREN VAN JOHANNES DE HEER

Liturgie Evangelisatiedienst

Op zondagochtend 28 oktober wordt de gezamenlijke evangelisatiedienst in de Petrakerk gehouden. Het wordt een muzikale dienst rondom het thema: ‘Waar ben je veilig? – lessen uit de liederen van Johannes de Heer’.

Niet alleen zullen er in de samenzang (begeleidt door een uitgebreid combo) veel liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen, maar er zijn ook liederen te beluisteren die worden uitgevoerd door het combo. Muzikale medewerking wordt verleend door Theresia Kranendonk-Sint Nieklaas (zang), Hanna Mesker (zang), Rens van Rossum (orgel/piano), Niels Robbemont (drums) en een koperensemble o.l.v. Arnold Zwijgers.

De uitvoerenden hebben zich o.a. laten inspireren door gospelzangeres Joke Buis die een heel aantal liederen van Johannes de Heer in eigentijdse arrangementen heeft opgenomen. Ouderen zullen deze liederen nog goed kennen van vroeger, maar ook voor jongere generaties zijn deze liederen daardoor nu meer toegankelijk.

De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger in deze dienst is Jan Kranendonk. Hij zal in enkele korte overdenkingen vanuit de Bijbel aansluiten bij de boodschap van de gezongen liederen.

Wees welkom in deze dienst! Ook gasten en belangstellenden zijn hartelijk welkom, dus nodig gerust mensen in uw omgeving uit voor deze dienst!

Collecte noodhulp Sulawesi

De diaconie heeft besloten de diaconiecollecte van zondag 14 oktober te bestemmen voor Noodhulp aan Sulawesi, het voormalige  Celebes, dat zo zwaar getroffen is door een tsunami.

Uiteraard van harte aanbevolen!

Bowlen met de clubs

Vakantiebijbelclub 2018

We zijn twee dagen en een kerkdienst met ruim 40 kinderen (T)op Survival geweest. Met de Wijzen uit het oosten volgden we de Koningsster naar het Kind Jezus. De ster geeft richting aan. God wijst ons de weg in ons leven. Zo mochten we door de verrekijker kijken naar de Toekomst van God. ” een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”. God zegt tegen ons houd vol, houd moed, kijkt naar Mijn toekomst.

We zongen het themalied en anderen liederen. We knutselden een tas om een waterfles in te doen en een bril om zo naar de toekomst te kijken.

De dagen werden afgesloten met een kerkdienst. Tijdens de dienst gingen we op zoek naar het Levende Water. Telkens kwamen we bij een waterput. De kinderen brachten een fles bij de dominee. Het water ging in een andere fles en daar veranderde het water van kleur. Zo verandert het Levende Water van Jezus je van binnen. Je krijgt rood water, dat liefde aanduidt, geel water vreugde, paars water je gaat nadenken en dan krijg je kracht om sorry te zeggen. Uiteindelijk hadden we zeven kleuren water. De kleuren van de regenboog. De regenboog is weer het teken van de hoop. Het was een mooie kerkdienst.

Startzondag 23 september 2018

Rond het thema “met hart en ziel” zijn wij zondag bijeengekomen in de kerk. De liturgie was samengesteld door Mariska in samenwerking met predikant. Onze predikant, ds. Agterhuis, ging voor en preekte over Deuteronomium 6:1-9 en 2 Petrus 1:3-10. We zongen de lof met Psalm 138 en als slotlied ‘Groot is Uw trouw, o Heer’. De liederen werden ondersteund door de muziekgroep, bestaande uit Hildebrand (organist), Tineke (viool), Niels (piano) en Gerbrand (cello).

Lees verder

Startdag 2018

Zaterdagmiddag kwam de regen gestaag naar beneden. Reden voor de organisatie van de startdag te zoeken naar een oplossing voor het middagprogramma dat buiten in het dorp op verschillende plaatsen uitgevoerd zou worden. Na rijp overleg werd besloten alle opdrachten naar de kerk te halen en is gekeken welke mogelijke opdrachten in de kerk en Hofpoort uitgevoerd konden worden. Ook zijn er een aantal opdrachten bij verzonnen.
Lees verder

Discipelschap

Les 1  7 kenmerken van een discipel

  1. Een discipelen herken je aan zijn gehoorzaamheid aan het Woord van God; brengt het in de praktijk, niet vanuit slaafsheid maar vanuit een liefdesreactie op de  liefde van God.
  2. Een discipel herken je aan zijn radicale toewijding aan zijn liefdevolle God; Welke wil dat we geestelijk zullen groeien.
  3. Een discipel herken je aan de vruchtbare relatie die hij/ zij heeft met Jezus, waardoor anderen gered worden.
  4. Een discipel herken je aan de onvoorwaardelijke liefde die hij/ zij heeft voor ieder ander schepsel en de Schepper Zelf.
  5. Een discipel is toegewijd aan de grote opdracht om nieuwe discipelen te maken, welke zijn/ haar leven verandert en de Meester volgt.
  6. Een discipel van Jezus handelt met het gezag dat God hem in Christus geeft. en in Christus is alle macht en is alles volbracht.
  7. Een discipel van Jezus kent God heel persoonlijk, zoals Jezus Zijn Vader heel persoonlijk kende. en dat is het fundament in het leven.

Les 2 de natuurlijke mens

Elk mens is geboren met een zondige natuur, we doen vanuit onze natuur dingen waar God niet blij van word. daarvoor zijn we verantwoordelijk en daar moeten we God verantwoording voor afleggen. God Zelf maakt ons duidelijk wat goed en slecht is in wat we doen(ons geweten). God stuurde Jezus om de straf op onze zonden te dragen, door vergeving te vragen aan God de Vader erkent Hij onsen laat Hij ons delen in de strafbetaling van Jezus. Jezus is daarmee onze liefdevolle Verlosser en Heer.

Les 3 bekering

Wanneer God ons beloofd dat onze zonden vergeven zijn(=bekering) en we toch het gevoel hebben er nog in gevangen te zijn, leren we te leven uit de bevrijding daarvan dankzij het bloed van Jezus(waar Gods kracht vanuit gaat).

Les 4 het bloed van Jezus

Het bloed van Jezus betekend en leert ons te leven uit:
– dat ons is vergeven wat we verkeerd deden,
– dat we verlost zijn van de hand en de macht van satan (Gods vijand, de overwonnen, maar nu nog heerser van deze wereld),
– dat we rechtvaardig zijn door Jezus’ overwinning/vergelding van de straf op onze zonden dat geeft zo’n vrijheid dat je wilt dat iedereen Jezus leert kennen en gaat volgen

Les 5 verlossend geloof

De voorgaande alinea’s vragen om geloof en een open hart voor wat God ons vertellen wil (dmv Zijn Woorden / de Bijbel), het aan te nemen en bereid te zijn het te gehoorzamen.

Door dit geloof worden we veranderd en gered, vragen we Jezus ons leven voor te gaan, belijden we onze schuld en word onze geest levend gemaakt doordat Gods geest tot onze geest gaat spreken (Heilige Geest) en dingen wil doorgeven waarmee we de mensheid/ schepping dienen en daarmee doen we wel wat God wil/ komen we tot ons doel. Dat geeft een nieuw leven; een krachtig leven in overvloed.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Monumentendag

Op de foto wordt de monumentenvlag gestreken na een mooie dag met ongeveer 40 gasten, die de kerk bekeken hebben. Er waren gasten uit Antwerpen om een speciale grafsteen te bekijken, anderen kwamen om op het orgel te spelen of naar een verzoeknummer te luisteren. Er waren gesprekken over het gebouw en over geloven. Het was leuk om de gasten te vertellen over ons mooie kerkgebouw.