EVANGELISATIEDIENST

LESSEN UIT DE LIEDEREN VAN JOHANNES DE HEER

Op zondagochtend 28 oktober wordt de gezamenlijke evangelisatiedienst in de Petrakerk gehouden. Het wordt een muzikale dienst rondom het thema: ‘Waar ben je veilig? – lessen uit de liederen van Johannes de Heer’.

Niet alleen zullen er in de samenzang (begeleidt door een uitgebreid combo) veel liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen, maar er zijn ook liederen te beluisteren die worden uitgevoerd door het combo. Muzikale medewerking wordt verleend door Theresia Kranendonk-Sint Nieklaas (zang), Hanna Mesker (zang), Rens van Rossum (orgel/piano), Niels Robbemont (drums) en een koperensemble o.l.v. Arnold Zwijgers.

De uitvoerenden hebben zich o.a. laten inspireren door gospelzangeres Joke Buis die een heel aantal liederen van Johannes de Heer in eigentijdse arrangementen heeft opgenomen. Ouderen zullen deze liederen nog goed kennen van vroeger, maar ook voor jongere generaties zijn deze liederen daardoor nu meer toegankelijk.

De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger in deze dienst is Jan Kranendonk. Hij zal in enkele korte overdenkingen vanuit de Bijbel aansluiten bij de boodschap van de gezongen liederen.

Wees welkom in deze dienst! Ook gasten en belangstellenden zijn hartelijk welkom, dus nodig gerust mensen in uw omgeving uit voor deze dienst!

Collecte noodhulp Sulawesi

De diaconie heeft besloten de diaconiecollecte van zondag 14 oktober te bestemmen voor Noodhulp aan Sulawesi, het voormalige  Celebes, dat zo zwaar getroffen is door een tsunami.

Uiteraard van harte aanbevolen!

Bowlen met de clubs

Vakantiebijbelclub 2018

We zijn twee dagen en een kerkdienst met ruim 40 kinderen (T)op Survival geweest. Met de Wijzen uit het oosten volgden we de Koningsster naar het Kind Jezus. De ster geeft richting aan. God wijst ons de weg in ons leven. Zo mochten we door de verrekijker kijken naar de Toekomst van God. ” een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”. God zegt tegen ons houd vol, houd moed, kijkt naar Mijn toekomst.

We zongen het themalied en anderen liederen. We knutselden een tas om een waterfles in te doen en een bril om zo naar de toekomst te kijken.

De dagen werden afgesloten met een kerkdienst. Tijdens de dienst gingen we op zoek naar het Levende Water. Telkens kwamen we bij een waterput. De kinderen brachten een fles bij de dominee. Het water ging in een andere fles en daar veranderde het water van kleur. Zo verandert het Levende Water van Jezus je van binnen. Je krijgt rood water, dat liefde aanduidt, geel water vreugde, paars water je gaat nadenken en dan krijg je kracht om sorry te zeggen. Uiteindelijk hadden we zeven kleuren water. De kleuren van de regenboog. De regenboog is weer het teken van de hoop. Het was een mooie kerkdienst.

Startzondag 23 september 2018

Rond het thema “met hart en ziel” zijn wij zondag bijeengekomen in de kerk. De liturgie was samengesteld door Mariska in samenwerking met predikant. Onze predikant, ds. Agterhuis, ging voor en preekte over Deuteronomium 6:1-9 en 2 Petrus 1:3-10. We zongen de lof met Psalm 138 en als slotlied ‘Groot is Uw trouw, o Heer’. De liederen werden ondersteund door de muziekgroep, bestaande uit Hildebrand (organist), Tineke (viool), Niels (piano) en Gerbrand (cello).

Lees verder

Startdag 2018

Zaterdagmiddag kwam de regen gestaag naar beneden. Reden voor de organisatie van de startdag te zoeken naar een oplossing voor het middagprogramma dat buiten in het dorp op verschillende plaatsen uitgevoerd zou worden. Na rijp overleg werd besloten alle opdrachten naar de kerk te halen en is gekeken welke mogelijke opdrachten in de kerk en Hofpoort uitgevoerd konden worden. Ook zijn er een aantal opdrachten bij verzonnen.
Lees verder