18 febr. Bijbelkring, 20.00 uur in de kerkenraadskamer
19 febr. verkoop collectebonnen in het koor van de kerk, van 19.00 tot 19.30 uur
1 febr. “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur, in de kerkenraadskamer
5 mrt. kerkenraadsvergadering
7 mrt. “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur, in de kerkenraadskamer
7 mrt. spelletjesmiddag in De Erve, zaal open: 14.15 uur
10 mrt. zondagavondzang, 20.00 uur in de kerk
11 mrt. Bijbelkring, 20.00 uur in de kerkenraadskamer
15 mrt. inleveren kopij Info
15 mrt. huiskring bij de familie Vogel
21 mrt. “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur, In de kerkenraadskamer
25 mrt. Bijbelkring, 20.00 uur in de kerkenraadskamer
30 mrt. verschijnen Info
4 apr. “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur,in de kerkenraadskamer
4 apr. spelletjesmiddag in De Erve, zaal open: 14.15 uur

Schoenendozen voor Poolse kinderen