17 juli verkoop collectebonnen in het koor van de kerk, van 19.00 tot 19.30 uur
2 aug. spelletjesmiddag in De Erve, zaal open: 14.15 uur
20 aug. Vak. Bijbel Club in de Petrakerk van 14.00-16.00 uur
21 aug. Vak. Bijbel Club in de Petrakerk van 13.00-16.00 uur
26 aug. 09.00 uur ontbijt en aansluitend om 10.00 uur kinderkerkdienst in de Petrakerk als afsluiting van de Vakantie Bijbel Club
31 aug. inleveren kopij Info
1 sept. schuurverkoop Julianastraat 14 van 10.00 tot 14.00 uur
11 sept. kerkenraadsvergadering – voor kerkenraadsspreekuur minimaal 7 dagen van te voren melden bij de scriba
15 sept.verschijnen Info
22 en 23 sept. startweekend van de kerk