14 sept. Startdag in Bruinisse, ±12.30 uur verzamelen bij de kerk
15 sept. Startzondag
16 sept. gemeenteavond waar Heleen van den Berg zal vertellen over haar zendingswerk in Libanon,
aanvang: 19.30 uur
16 sept. verkoop collectebonnen in het koor van de kerk, van 18.45 tot 19.15 uur
17 sept. kerkenraadsvergadering
20 sept. huiskring bij de familie Viskil
3 okt. spelletjesmiddag in De Erve, zaal open: 14.15 uur
7 okt. HVD- ledenvergadering om 20.00 uur in De Hofpoort.
10 okt. “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur, in de kerkenraadskamer
11 okt. inleveren kopij Info
13 okt. zondagavondzang, 20.00 uur in de kerk
15 okt. kerkenraadsvergadering – voor kerkenraadsspreekuur
17 okt. “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur, in de kerkenraadskamer
18 okt. huiskring bij de familie Bijl
26 okt. verschijnen Info
2 nov. schuurverkoop Julianastraat 14 van 10.00 tot 14.00 uur
6 nov. dankdag voor gewas en arbeid, aanvang: 19.30 uur