3 jan. Bijbelkring, 20.00 uur in de kerkenraadskamer
5 jan. Schuurverkoop Julianastraat 14 van 10.00 tot 14.00 uur
10 jan. “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur, in de kerkenraadskamer
12 jan. verschijnen Info
13 jan. zondagavondzang, 20.00 uur in de kerk
15 jan. verkoop collectebonnen in het koor van de kerk, van 19.00 tot 19.30 uur
18 jan. huiskring bij de familie Viskil
22 jan. kerkenraadsvergadering
23 jan. Bijbelgespreksgroep “S.o.W.”, 09.45 uur bij Teunie Saly, Oranjestraat 30
24 jan. “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur, in de kerkenraadskamer
1 febr. inleveren kopij Info
4 febr. HVD ledenvergadering, 20.00 uur in De Hofpoort
7 febr. spelletjesmiddag in De Erve, zaal open: 14.15 uur
7 febr. “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur, in de kerkenraadskamer
10 febr. zondagavondzang, 20.00 uur in de kerk
15 febr. huiskring bij de familie Van Genderen
16 febr. verschijnen Info