20 juli inleveren kopij Info
1 aug. spelletjesmiddag in De Erve, zaal open: 14.15 uur
3 aug. verschijnen Info
26 aug. Vakantie Bijbelclub in De Hofpoort
27 aug. Vakantie Bijbelclub in De Hofpoort
28 aug. graag de kopij voor de Info inleveren op D.V. 28 augus-tus en niet, zoals in het rooster staat, op 30 augustus
5 sept. spelletjesmiddag in De Erve, zaal open: 14.15 uur
14 sept. startweekend
15 sept. startweekend