6 aug. verkoop collectebonnen in het koor van de kerk, van 19.00 tot 19.30 uur
26 aug. Vakantie Bijbelclub in De Hofpoort
27 aug. Vakantie Bijbelclub in De Hofpoort
28 aug. graag de kopij voor de Info inleveren op D.V. 28 augustus en niet, zoals in het rooster staat, op 30 augustus
1 sept. 10.00 uur: gezamenlijke afsluiting VBC in de Herv. kerk
5 sept. spelletjesmiddag in De Erve, zaal open: 14.15 uur
7 sept. schuurverkoop Julianastraat 14 van 10.00 tot 14.00 uur
9 sept. zondagavondzang, 20.00 uur in de kerk
14 sept. verschijnen Info
14, 15 sept. startweekend
17 sept. kerkenraadsvergadering – voor kerkenraadsspreekuur
20 sept. huiskring bij de familie Viskil