12 juni verkoop collectebonnen in het koor van de kerk
17 juni bevestiging diaken B. van Nieuwenhuijzen, afscheid van diaken Verhoef en ouderling Hensen
19 juni kerkenraadsvergadering
29 juni inleveren kopij Info
5 juli spelletjesmiddag in De Erve, zaal open om 14:15 uur
14 juli verschijnen Info