19 okt. inleveren kopij Info
25 okt. Bijbelkring, 20.00 uur in de kerkenraadskamer
1 nov. “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur, in de
kerkenraadskamer
3 nov. schuurverkoop Julianastraat 14 van 10.00 tot 14.00 uur
3 nov. verschijnen Info